18 september 2012

Det fullständiga schemat!

Nu är också schemat ute! Här som en jpg-bild. Det finns också som ett Google Excel-dokument här:  http://goo.gl/VwEfr eller som pdf-fil här: http://goo.gl/uK36m.
Men du läser nog schemat lättast genom att öppna hela den stora bilden
genom att klicka här