2 oktober 2012

Vill du skapa nästa års Pride?

Vill du vara med och skapa nästa års Falu Pride? Den här festivalen kan bli allt vi vill, det finns många olika sätt att hjälpa till på. Allt från att sprida information till att vara funktionär på evenemanget, hålla en workshop eller vara med och planera hela året.

Fyll i den här intresseanmälan så hör vi av oss när vi behöver dig!
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZYQU5kOXE2MmdLbGlISEhNbUFTdmc6MQ