3 oktober 2013

Ny styrelse för Falu Pride Kulturförening

Falu Pride Kulturförening startades 2012 med ändamålet är att arrangera en årligt återkommande normkritisk, intersektionell, gränsöverskridande och öppenhjärtig hbtq-festival i Falun.

Söndagen den 22 september 2013 hade kulturföreningen årsmöte på Arenan i Falun. En ny styrelse valdes, en valberedning och en revisor. Man antog en verksamhetsplan för 2014 och man sade adjö till de Ugandiska gästerna som hade varit med på festivalen.

Föreningen har nu en egen facebook-grupp för alla medlemmar som vill driva verksamheten framåt, där kan du läsa mer om årsmötet! Välkommen att gå med i gruppen och bli medlem i föreningen. Det är gratis i år, framtida årsmöten kommer varje år att ta ställning till om det ska finnas någon medlemsavgift.

Bli medlem: tiny.cc/falupridemedlem Facebookgruppen: facebook.com/groups/falupridekulturforening

Kulturföreningen Falu Pride har också till syfte att främja ett normkritiskt tänkande i Falun och Dalarna genom att skapa mötesplatser för alternativa kulturyttringar, samt uppmärksamma och belysa normbrytande perspektiv i andra fora och sammanhang.

Föreningens värdegrunden är antirasististisk och queerfeministisk med fokus på intersektionell normkritik och hbtq. Vi strävar mot frimodig öppenhet, solidaritet och jämlikhet. Målgruppen är alla människor med ett ungt och öppet sinne, med eller utan regnbågar. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.