Falu Pride Kulturförening

Falu Pride Kulturförening vill främja ett normkritiskt tänkande i Falun och Dalarna genom skapa mötesplatser för alternativa kulturyttringar. Och arrangera en årligt återkommande normkritisk, intersektionell, gränsöverskridande och öppenhjärtig hbtq-festival i Falun såklart!

Ju fler vi är desto roligare har vi, desto mer kan vi göra och desto friare kan vi tänka. Vi behöver dig! <3

Välkommen att gå med i Falu Pride Kulturförening här: tiny.cc/falupridemedlem

Det är helt gratis att gå med i föreningen. Sedan kan du med fördel gå med i föreningens facebook-grupp också, få information, påverka verksamheten och kläcka idéer tillsammans med alla andra. facebook.com/groups/falupridekulturforening 

Föreningens värdegrund är antirasististisk och queerfeministisk med fokus på intersektionell normkritik och hbtq. Vi strävar mot frimodig öppenhet, solidaritet och jämlikhet och vi vill uppmärksamma och belysa normbrytande perspektiv både på och utanför Falu Pride-festivalen. Vår målgrupp är alla människor med ett ungt och öppet sinne, med eller utan regnbågar. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Välkommen!


Falu Pride Kulturförenings styrelse 2016
Ordförande: Ninni Skön
Vice ordförande: Linnea Risinger
Kassör: Johan Fors

Ledamöter:
Yanal Albatroukh
Moa Löfkvist
Emma Lif
Linn Sved
Amanda Heldt
Jenny Sundberg

Valberedning:
Malin Ragnegård
Ann-Christine Nordlöf

Revisor(er):
Sara From
Emilia Arnell, revisorssuppleant