Kontakt


Här hittar du oss på Facebook


Ordförande | Ninni Skön
Vice ordförande Linnea Risinger
Kassör | Johan Fors

Programpunktsansvarig Linnea Risinger
Studiecirkelkontakt | Ninni Skön
Utställaransvarig | Linn Sved
Sponsoransvarig | Linn Sved
Medieansvarig | Ninni Skön

Sommarlägeransvariga | Ninni Skön och Adrian Rönnqvist