4 september 2013

Falu Pride 2013 - Programförklaring!

Falu Pride Kulturförening; En programförklaring

Falu Pride är en normkritisk, antirasistisk, queerfeministisk och intersektionell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Vi vill vara en plattform för möten, aktivism, gemenskap och förändring.
Vi vill upplösa all diskriminering och förtryck baserade på kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet, klass, etnicitet, funktionalitet och ålder.

Vår Pridefestival är en öppenhjärtig och gränsöverskridande festival som välkomnar alla nyfikna människor, med eller utan regnbågar!

Falu Pride vill leda till nya insikter hos Dig som besökare.
Falu Pride vill få Dig att ifrågasätta världen Du lever i.
Falu Pride vill vara leendet på Dina läppar och dansen i dina fötter. Vi vill helt enkelt vara minnet som är en fin känsla i ditt hjärta, ett beat i din kropp och en ny tanke i din hjärna!

Med ett fullspäckat schema fyllt av föreläsningar, panelsamtal, berättelser från hjärtat och livet, workshops, musik, dans, pyssel, lekar och kärlek vill vi ge våra besökare nya perspektiv, infallsvinklar och upplevelser – bortom det invanda och oifrågasatta.

Varmt välkomna!!